STATICKÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA

STATIKA STAVIEB
STATIKA POZEMNÝCH STAVIEB

Bytové domy, administratívne budovy, budovy pre občiansku vybavenosť, haly, priemyslené objekty, rodinné domy apod.

STATIKA DOPRAVNÝCH STAVIEB

Oporné múry (gravitačné, uhlové, vo všetkých materiálových vyhotoveniach), lávky pre chodcov a cyklistov, mosty apod.

EXPRESNÉ STATICKÉ POSUDKY

Vyhovotovenie statických posudkov pre menšie objekty do troch pracovných dní.

VYPRACOVANIE KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VO VŠETKÝCH STUPŇOCH

Projektujeme pozemné aj dopravné stavby. Od štúdie až po realizačné projekty. 

PROJEKTY NA SLOVENSKU AJ V ČESKEJ REPUBLIKE

Máme skúsenosti s projektovaním na Slovensku aj v Česku.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Komunikácia so stavebným úradom a dotknutými orgánmi je na nás.

O nás

SME MLADÁ, AMBICIÓZNA STATICKÁ KANCELÁRIA SO ŠESŤROČNOU SKÚSENOSŤOU PROJEKTOVANIA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ V ČESKEJ REPUBLIKE.

NAŠOU VÍZIOU JE VYBUDOVAŤ PROSPERUJÚCU SPOLOČNOSŤ, KTORÁ BUDE ZÁRUKOU PROFESIONALITY A KVALITY PRE NAŠICH PARTNEROV A KLIENTOV.

Naša odbornosť

Statika pozemných a inžinierskych stavieb100%
AxisVM X5, software pre výpočet a posúdenie konštrukcií100%
SCIA engineer, software pre výpočet a posúdenie konštrukcií85%
Geo5, geotechnický software100%
AutoCAD100%
Archicad80%
0
V odbore od roku
0+
Hotových projektov
0+
Zrealizovaných projektov

Kontaktujte nás

  Adresa

  Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

    Matúš Štefánik

     SK: +421 915 538 200

   

    Anton Chocholáček

     SK: +421 910 550 737

  info@stecho.sk