Partneri

Ing. Jiří Samec

Ing. Václav Müller

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Road M.A.A.T., s.r.o.

Atelier KA21

Ing. Jozef Ušák

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstukce, ČKAIT 0100156

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0001772

Projekčná kancelária, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

Dopravná projekčná kancelária, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

Ing. Ladislav Mládek, autorizovaný inženýr pozemních staveb ČKAIT 0100278

Autorizovaný inžiner pozemných staveb 0128*A*1

Ing. Jiří Samec

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstukce, ČKAIT 0100156

 

Ing. Václav Müller

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0001772

 

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Projekčná kancelária, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

 

Road M.A.A.T., s.r.o.

Dopravná projekčná kancelária, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

 

Atelier KA21

Ing. Ladislav Mládek, autorizovaný inženýr pozemních staveb ČKAIT 0100278

 

Ing. Jozef Ušák

Autorizovaný inžiner pozemných staveb 0128*A*1