Služby

Statika pozemných a inžinierskych stavieb

Spracovanie konštrukčnej časti vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie od štúdie až po realizačné projekty. 

Optimálne konštrukčné riešenie pre rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy pre občiansku vybavenosť, priemyselné objekty, haly, oporné múry, mosty a lávky.

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch, vrátane inžinieringu. Projektujeme na Slovensku aj v Českej republike. 

Expresné vypracovanie statických posudkov pre menšie objekty

Naším klientom sa snažíme vyjsť v ústrety. Ak potrebujete expresné vypracovanie statického posudku jednotlivých konštrukcií alebo menších objektov (rodinné domy a pod.), dokážeme pre Vás tieto posudky spracovať do troch pracovných dní. 

Autorské dozory

Priama účasť na stavbe počas jej realizácie. Dohliadame, aby stavba prebiehala podľa projektovej dokumentácie. Dokážeme tiež rýchlo reagovať na novovzniknuté situácie či už projekčne, alebo priamo na stavenisku. 

Poradenské služby a konzultácie

Poskytujeme poradenské služby v oblasti nosných konštrukcií novostavieb a rekonštrukcií. Poradíme Vám pri voľbe konštrukčných systémov a riešení. Ak to situácia vyžaduje, prídeme na stavbu osobne. 

 

Technická stránka

Správna voľba konštrukčného systému a vhodný výber materiálu sú prvým predpokladom kvalitnej stavby. 

Environmentálna stránka

Vhodným návrhom a výberom materiálov sa snažíme minimalizovať dopad realizácie na životné prostredie. 

Ekonomická stránka

Chceme, aby sa naše projekty realizovali! Kvalitný a efektívny návrh má priamy súvis s ekonomikou realizácie.

Zaujali Vás naše služby?