Referencie

Názov

Byty Maredův vrch

Lokalita

Tábor, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2017 – 2018

Rok realizácie

Máj 2019

Popis

Zadaním architekta bolo umiestnenie troch trojpodlažných bytových domov do svahovitého terénu. Konštrukčne sa jedná o stenové systémy ( keramické a monolitické steny ) so železobetónovými stropmi. Až v priebehu výkopových prác boli zrejmé skutočné základové pomery, na čo bolo nutné reagovať úpravou základových konštrukcií priamo počas výstavby. K prekonaniu výškových rozdielov boli navrhnuté železobetónové uhlové oporné steny.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Byty Maredův vrch

Tábor, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2017 – 2018

Máj 2019

Zadaním architekta bolo umiestnenie troch trojpodlažných bytových domov do svahovitého terénu. Konštrukčne sa jedná o stenové systémy ( keramické a monolitické steny ) so železobetónovými stropmi. Až v priebehu výkopových prác boli zrejmé skutočné základové pomery, na čo bolo nutné reagovať úpravou základových konštrukcií priamo počas výstavby. K prekonaniu výškových rozdielov boli navrhnuté železobetónové uhlové oporné steny.

Názov

Telocvičňa so zázemím, šatne a výťah ZŠ a MŠ

Lokalita

Mnichovice, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2016 – 2017

Rok realizácie

Máj 2017

Popis

Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh objektu telocvične so zázemím, šatne pre žiakov a výťah, objekt telocvične v svahu založený na pilotách. Záporové paženie pri výstavbe šatní zapustených do svahu, návrh a posúdenie uhlovej opornej steny.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Telocvičňa so zázemím, šatne a výťah ZŠ a MŠ

Mnichovice, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2016 – 2017

Máj 2017

Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh objektu telocvične so zázemím, šatne pre žiakov a výťah, objekt telocvične v svahu založený na pilotách. Záporové paženie pri výstavbe šatní zapustených do svahu, návrh a posúdenie uhlovej opornej steny.

Názov

Lávka pre chodcov a cyklistov

Lokalita

Lipno, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2016 – 2017

Rok realizácie

Február 2019

Popis

Novostavba zavesenej oceľobetónovej lávky pre chodcov a cyklistov. Premosťuje prieplav medzi Malým a Velkým Lipnom (ČR). Celková dĺžka lávky 40 m. Oceľobetónová spriahnutá mostovka, oceľová závesná konštrukcia, železobetónové opory založené na pilótach.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Lávka pre chodcov a cyklistov

Lipno, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2016 – 2017

Február 2019

Novostavba zavesenej oceľobetónovej lávky pre chodcov a cyklistov. Premosťuje prieplav medzi Malým a Velkým Lipnom (ČR). Celková dĺžka lávky 40 m. Oceľobetónová spriahnutá mostovka, oceľová závesná konštrukcia, železobetónové opory založené na pilótach.

Názov

Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ

Lokalita

Nezvěstice, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2016

Rok realizácie

Marec 2017

Popis

Nadstavba objektu základnej školy, pre uvoľnenie dispozície boli vybraté stĺpy krovu a nahradené oceľovými rámami, návrh a posúdenie nového stropu nad stropom z oceľových nosníkov.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ

Nezvěstice, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2016

Marec 2017

Nadstavba objektu základnej školy, pre uvoľnenie dispozície boli vybraté stĺpy krovu a nahradené oceľovými rámami, návrh a posúdenie nového stropu nad stropom z oceľových nosníkov.

Názov

Klubové zázemie FK Trhový Štěpánov

Lokalita

Trhový Štěpánov, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2017

Rok realizácie

Marec 2018

Popis

Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh nadstavby a stavebných úprav stávajúceho objektu, prízemie murované s oceľovými stĺpmi vynášajúcimi druhé podlažie, druhé podlažie drevostavba s drevených rámov atypického tvaru. Založenie novej časti objektu na základových pasoch a pätkách.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Klubové zázemie FK Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2017

Marec 2018

Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh nadstavby a stavebných úprav stávajúceho objektu, prízemie murované s oceľovými stĺpmi vynášajúcimi druhé podlažie, druhé podlažie drevostavba s drevených rámov atypického tvaru. Založenie novej časti objektu na základových pasoch a pätkách.

Názov

Hala so zázemím, ZŠ

Lokalita

České Budějovice, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2015

Rok realizácie

Apríl 2017

Popis

Jedná sa o prístavbu oceľovej haly a zázemia k základnej škole. Hlavnú nosnú konštrukciu haly tvoria oceľové priehradové stĺpy a väzníky. Oceľová hala je založená na plošných základoch – železobetónové pätky. Zázemie je tvorené murovanými stenami . Z dôvodu veľkých rozpätí je zastrešenie navrhnuté z predpätých prefabrikovaných panelov SPIROLL. Založenie na základových pasoch.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Hala so zázemím, ZŠ

České Budějovice, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2015

Apríl 2017

Jedná sa o prístavbu oceľovej haly a zázemia k základnej škole. Hlavnú nosnú konštrukciu haly tvoria oceľové priehradové stĺpy a väzníky. Oceľová hala je založená na plošných základoch – železobetónové pätky. Zázemie je tvorené murovanými stenami . Z dôvodu veľkých rozpätí je zastrešenie navrhnuté z predpätých prefabrikovaných panelov SPIROLL. Založenie na základových pasoch.

Názov

Vstavba odborných učební na ZŠ

Lokalita

Slaný, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2016

Rok realizácie

Február 2017

Popis

Nadstavba objektu základnej školy. Návrh a posúdenie nového stropu nad stropom z oceľových nosníkov. Požiadavkou bolo v čo najväčšom rozsahu zachovať krov. Súčasťou projektu bolo navrhnúť sanáciu poškodených častí krovu. Pre bezbariérový prístup bol vedľa objektu navrhnutý výťah z 1.PP do podkrovia.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Vstavba odborných učební na ZŠ

Slaný, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2016

Február 2017

Nadstavba objektu základnej školy. Návrh a posúdenie nového stropu nad stropom z oceľových nosníkov. Požiadavkou bolo v čo najväčšom rozsahu zachovať krov. Súčasťou projektu bolo navrhnúť sanáciu poškodených častí krovu. Pre bezbariérový prístup bol vedľa objektu navrhnutý výťah z 1.PP do podkrovia.

Názov

Gravitačný oporný múr

Lokalita

Struhařov, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2017

Rok realizácie

September 2018

Popis

Návrh a posúdenie železobetónovej gravitačnej opornej steny, ktorá slúži k vyrovnaniu výškových rozdielov futbalového ihriska a priľahlej komunikácie.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Gravitačný oporný múr

Struhařov, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2017

September 2018

Návrh a posúdenie železobetónovej gravitačnej opornej steny, ktorá slúži k vyrovnaniu výškových rozdielov futbalového ihriska a priľahlej komunikácie.

Názov

Rekonštrukcia a vstavba cvičnej haly statku

Lokalita

Měšice, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2015

Rok realizácie

Máj 2017

Popis

Rekonštrukcia oceľovej haly typu Jeseník A 18 T. Stávajúca oceľová hala bola posúdená ako vyhovujúca po malej sanácii nosných prvkov rámovej konštrukcie. Úlohou projektu bola vstavba oceľovej a murovanej konštrukcie a zosilňovanie stávajúcich základových pätiek. Detaily riešili spoje oceľových prvkov nosných konštrukcií, vonkajšie oceľové schodisko a vystuženie železobetónových konštrukcií.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Rekonštrukcia a vstavba cvičnej haly statku

Měšice, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2015

Máj 2017

Rekonštrukcia oceľovej haly typu Jeseník A 18 T. Stávajúca oceľová hala bola posúdená ako vyhovujúca po malej sanácii nosných prvkov rámovej konštrukcie. Úlohou projektu bola vstavba oceľovej a murovanej konštrukcie a zosilňovanie stávajúcich základových pätiek. Detaily riešili spoje oceľových prvkov nosných konštrukcií, vonkajšie oceľové schodisko a vystuženie železobetónových konštrukcií.

Názov

Projekt multifunkčného domu

Lokalita

Tábor, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2016

Rok realizácie

Máj 2017

Popis

Novostavba 3-podlažného multifunkčného objektu so suterénom. Návrh a posúdenie železobetónového suterénu, založenie objektu v zložitých základových pomeroch, návrh železobetónových stropov a murovaných stien. Návrh vonkajšej železobetónovej uhlovej opornej steny.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Začiatok realizácie

Popis

Projekt multifunkčného domu

Tábor, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2016

Máj 2017

Novostavba 3-podlažného multifunkčného objektu so suterénom. Návrh a posúdenie železobetónového suterénu, založenie objektu v zložitých základových pomeroch, návrh železobetónových stropov a murovaných stien. Návrh vonkajšej železobetónovej uhlovej opornej steny.

Názov

Projekt uhlových oporných stien 

Lokalita

Český Krumlov, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2017

Popis

Novostavba železobetónových uhlových oporných stien celkovej dĺžky cca 50 m. Návrh a posúdenie dvoch oporných železobetónových stien z hľadiska ich stability a únosnosti.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Projekt uhlových oporných stien 

Český Krumlov, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2017

Novostavba železobetónových uhlových oporných stien celkovej dĺžky cca 50 m. Návrh a posúdenie dvoch oporných železobetónových stien z hľadiska ich stability a únosnosti.

Názov

Oceľová priehradová lávka pre chodcov a cyklistov

Lokalita

Drahelčice, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2019

Popis

Novostavby lávky pre chodcov a cyklistov nad bývalým telesom železničnej dráhy. Návrh oceľovej priehradovej konštrukcie s drevenou mostovkou, založenie lávky plošne na železobetónových oporách, návrh železobetónovej opornej steny, inžiniering.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Oceľová priehradová lávka pre chodcov a cyklistov

Drahelčice, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2019

Novostavby lávky pre chodcov a cyklistov nad bývalým telesom železničnej dráhy. Návrh oceľovej priehradovej konštrukcie s drevenou mostovkou, založenie lávky plošne na železobetónových oporách, návrh železobetónovej opornej steny, inžiniering.

Názov

Domov dôchodcov, nadstavba

Lokalita

Příbram, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2018

Popis

Prestavba stávajúceho prízemného objektu jedálne na dvojpodlažný objekt, vstavba výťahovej šachty, nového schodiska, návrh stropov, riešenie búracích prác, prístavba oceľového prístrešku.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Domov dôchodcov, nadstavba

Příbram, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2018

Prestavba stávajúceho prízemného objektu jedálne na dvojpodlažný objekt, vstavba výťahovej šachty, nového schodiska, návrh stropov, riešenie búracích prác, prístavba oceľového prístrešku.

Názov

Drevená lávka pre chodcov

Lokalita

Olšany, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2018

Popis

Návrh a posúdenie drevenej lávky s rozponom 5 m založenej plošne na betónových pätkách.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Drevená lávka pre chodcov

Olšany, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2018

Návrh a posúdenie drevenej lávky s rozponom 5 m založenej plošne na betónových pätkách.

Názov

Rekonštrukcia mostu na ceste II. triedy 

Lokalita

Kolinec, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2019

Popis

Celková rekonštrukcia stávajúceho mostu na ceste II. triedy v Kolinci. Sanácie a čiastočná rekonštrukcia základových opôr. Návrh novej železobetónovej mostovky, inžiniering.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Rekonštrukcia mostu na ceste II. triedy 

Kolinec, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2019

Celková rekonštrukcia stávajúceho mostu na ceste II. triedy v Kolinci. Sanácie a čiastočná rekonštrukcia základových opôr. Návrh novej železobetónovej mostovky, inžiniering.

Názov

Stavebné úpravy ZŠ, nadstavba

Lokalita

Votice, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2018

Popis

Nadstavba objektu základnej školy, oceľová konštrukcia 21 x 32 m, demolácia stropných panelov, vstavanie oceľového schodiska, zaistenie celkovej tuhosti objektu.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Stavebné úpravy ZŠ, nadstavba

Votice, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2018

Nadstavba objektu základnej školy, oceľová konštrukcia 21 x 32 m, demolácia stropných panelov, vstavanie oceľového schodiska, zaistenie celkovej tuhosti objektu.

Názov

Rekonštrukcia opornej steny vo Forténskej ulici

Lokalita

Bělá pod Bezdězem, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2019

Popis

Návrh na posúdenie gravitačnej opornej steny v dĺžke cca. 30 m, vybúranie stávajúcej steny v havarijnom stave.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Rekonštrukcia opornej steny vo Forténskej ulici

Bělá pod Bezdězem, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2019

Návrh na posúdenie gravitačnej opornej steny v dĺžke cca. 30 m, vybúranie stávajúcej steny v havarijnom stave.

Názov

Oporné steny pozdĺž komunikácie II. triedy

Lokalita

Kolinec, Česká republika

Stupeň PD

DUR, DSP, DRS

Rok projektovania

2019

Popis

Návrh a posúdenie železobetónových gravitačných oporných stien a gabionových stien, celkovej dĺžky cca 180 m. Návrh sa zaoberal únosnosťou a celkovou stabilitou stien.

Názov

Lokalita

Stupeň 

Rok projektovania

Popis

Oporné steny pozdĺž komunikácie II. triedy

Kolinec, Česká republika

DUR, DSP, DRS

2019

Návrh a posúdenie železobetónových gravitačných oporných stien a gabionových stien, celkovej dĺžky cca 180 m. Návrh sa zaoberal únosnosťou a celkovou stabilitou stien.